Arbetsprocess

FormPipes arbetsprocess

FormPipe släpper årligen två versioner av Platina, en vår release och en höst release. Dessa versioner innehåller ny funktionalitet, förbättringar av befintlig sådan samt rättningar. Mellan de årliga versionerna släpps vid behov s.k. hotfix (HF) och dessa innehåller akuta rättningar av eventuella fel som uppkommit i versionen

Kundpåverkan

Flera av förändringarna och förbättringarna i nya versioner är resultatet av synpunkter och önskemål från kunderna. Gör det någon skillnad om man tycker något? Ja definitivt. Skicka in dina utvecklingsförslag och då påverkar du utvecklingen av Platina.

 

 1,813 total views,  7 views today