Styrelsen

Styrelsen 2022-2023 för användarföreningen består av minst 4 (max 6) medlemmar som valts av deltagare närvarande vid årsmötet.
Vår strävan är att styrelsen ska återspegla så många olika organisationer som det bara går.

Du kontaktar lämpligen styrelsen via namnlänkarna (skicka epost) nedan.

 

Namn Roll Organisation
Patrik Ingblom Ordförande Region Halland
Suzanna Bengtsson Medlems- och Facebookansvarig Bollebygds kommun
Jacob Derefeldt Sekreterare, Förslagsverksamhet Höganäs kommun
Maria Thuresson Vice ordförande Kretslopp Sydost
Nicklas Björling Ansvarig hemsidan Riksantikvarieämbetet

 

Valberedning: Martin From