Styrelsen 2017-2018

Styrelsen för användarföreningen består av 6 medlemmar som valts av deltagare närvarande vid årsmötet. Du kontaktar lämpligen styrelsen via länkarna nedan.

Namn/E-post Titel Funktion Företag
Ewa Larsson Ordförande Länsstyrelsen
Ann-Sofi Widmark Ledamot Finansinspektionen
Maria Thuresson Ledamot Ansvarig för Facebookgruppen ”Platina användargrupp” Kalmarsundsregionens Renhållare
Ann-Sofie Johansson-Nyberg Ledamot Medlemansvarig Gävle kommun
Patrik Nilsson Ledamot Sekreterare Region Halland
Åsa Kempe Vice ordförande Informatör Nyköping kommun

Valberedningen 2017-2018 hittar du här.