Lämna förslag till Formpipe

Alla organisationer som är medlemmar i användarföreningen kan lämna förslag på förändringar i Platina.  Förslagen lämnas i via verktyget Canny mellan 2 februari – 31 december varje år.

Via verktyget kan du se vilka förslag som andra organisationer har lämnat. Du kan diskutera och ställa frågor om förslagen.

Via verktyget kan du även rösta på de förslag som du tycker är viktiga. Det ger Formpipe en prioriteringslista på vilka förslag vi som kunder tycker är viktiga att de utvecklar.

Resultatet av röstningen presenteras på användarföreningens halvårsträff.

Hur lämnar jag ett förslag?

För att kunna lämna förslag behövs ett konto i Canny.

The Pipe  finns en manual för hur du skapar ett konto. Du hittar den under nedladdningar, Platina, Användarföreningen.

Tänk på

  • Ett konto per organisation.
  • Skapa kontot senast 13 december för att hinna lämna förslag innan 31 december.
  • Varje organisation i användarföreningen får lämna tre förslag per år. De organisationer som använder möteshanteringen får dessutom lämna in tre förslag som gäller denna funktion.

Hur röstar jag på inlämnade förslag?

När du är inloggad i Canny kan du rösta på förslagen. Du kan rösta under hela året men den 1 februari kommer Formpipe och användarföreningens styrelse gå igenom de förslag som har fått flest röster för planering av kommande versioner av Platina.

Tänk på

  • En röst per förslag per organisation
  • Rösta på valfritt antal förslag när ni vill men senast 1 februari (ändra röstning är möjligt)

 

Arbetsprocess

Formpipes arbetsprocess

Varje vår släpper Formpipe en ny version av Platina. Versionen innehåller ny funktionalitet, förbättringar av befintlig sådan samt rättningar.

Varje höst släpper Formpipe en servicepack till senaste version av Platina. Den innehåller rättningar av eventuella fel som har upptäckts.

Kundpåverkan

Flera av förändringarna och förbättringarna i nya versioner är resultatet av synpunkter och önskemål från kunderna. Gör det någon skillnad om man tycker något? Ja definitivt. Skicka in dina utvecklingsförslag och då påverkar du utvecklingen av Platina

 2,387 total views,  1 views today