Vad händer nu?

Användarföreningen jobbar med Formpipe fram formulär och kalkylblad där förslagsverksamheten ska kunna sammanställas.

Länk till formulär och kalkylblad kommer att skickas ut.

Vidare planerar vi för hösten. Då behöver vi genomföra ett årsmöte.
I samband med det hoppas vi kunna ha ett litet webbinar om något intressant.

Styrelsen söker efter ledamöter – kontakta valberedningen: Martin From

Slutligen arbetar vi med att uppdatera hemsidan, eller snarare rensa och strukturera om så att informationen blir mer tillgänglig.

Vi ses till hösten!

 


Användarföreningens halvårsträff och Formpipes kundträff 2023

Användarföreningen vill tacka alla som deltog på halvårsträffen, tack!
Vi hade en bra halvdag där förslagsverksamheten, röstningsförfarandet och resultatet gicks igenom.

Nexer presenterade en anpassning för massutskick gjord för Kammarkollegiet och Formpipe svarade på våra inskickade frågor.

Slutligen pratade Formpipe om kommande teknik för länkad öppen data.
En sammanställning finns här: Halvårsträffen 2023


Halvårsträff och röstning

Platina användarförenings halvårsträff – vi ses fysiskt

Årets träff blir på samma konferenshotell som kunddagarna – Hilton Slussen. Hilton Slussen Stockholm

Vi kommer börja med lunch tillsammans (Formpipe bjuder) kl. 12.45 på Hilton Slussen. Själva halvårsträffen drar i gång kl. 13.45 och vi är på samma hotell.

Anmäl dig via denna länk: ANMÄLAN.
Anmäl dig senast 2023-02-16. Detta för att Formpipe ska hinna boka lunch och lokal för mötet, på Hilton Slussen.

Datum och tid för halvårsträffen är 2023-03-21, klockan 13.45-16.30 ca (notera att lunchen är kl 12.45).

 

Frågor som du vill ta upp under punkten Våga fråga behöver vara oss tillhanda som senast 13:e mars och mejlas till platina.anvandarforening@gmail.com

 

Program

13.45 Inledning

13.50 Presentation förbättringsförslagen och förslagsverksamheten

14.20 Kundcase från Nexer

15.00 Fika

15.15 Våga fråga

15.45 Formpipes teknikspår

16.30 Avslutning

Röstning på förbättrings- och ändringsförslag

Inför halvårsträffen ska vi också rösta på de förbättrings-/ändringsförslag som inkommit. Styrelsen har slagit ihop snarlika förslag, samt tagit bort sådana förslag som redan kommer i Platina 13. Varje organisation har 10 poäng till sitt förfogande att dela ut till de olika förslagen inom kategorin ”Platina allmänt”. De medlemmar som använder möteshanteringen har ytterligare 10 poäng att dela ut till förslag under kategorin ”Möteshanteringen”.

Länken till förslagen: https://forms.office.com/e/KydRtvgpN3

Deadline för röstningen är 2023-02-28. Därefter sammanställer styrelsen och Formpipe resultatet som sen presenteras på halvårsträffen.

Varmt välkommen önskar styrelsen för Platina användarförening.


Canny avvecklas

Formpipe har sagt upp sitt avtal med Canny och kommer införa ett nytt supportsystem under 2023 där de hoppas kunna implementera förslagsverksamheten. Konsekvensen för användarföreningens del blir att hela förslagsverksamheten behöver flytta till ett temporärt ”hem”. Styrelsen har tillsammans med Formpipe landat i att vi kör ett Google Forms för inlämning av förslag och t ex Surveymonkey för röstningen.

Formuläret är framtaget och ni hittar det här:

https://docs.google.com/forms/d/1_TlSAHb5wnBNIWvuMqchAgePCBShs9lscDj4wq0zkCM

 

Förslag som är inlämnade under 2022 kommer styrelsen manuellt lägga över i det nya formuläret. Formpipe kommer i början på maj att exportera de gamla förslagen (-2021) till en Excel-fil som kommer tillgängliggöras på föreningens hemsida om man vill hämta upp en gammal favorit.


Välkommen till Platina användarförenings halvårsträff

På grund av rådande omständigheter blir det en digital träff denna gång.

 

Dag:               onsdagen 16 mars 2022

Tid:                 klockan 9.00-12.00

Plats:              Teams

 

Anmälan

Använd följande länk för anmälan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmh3xcERKaF_99zhIJWNEuwQ017aA_q_FW3s7GaZHyAiEdA/viewform?usp=sf_link

Har du redan anmält dig behöver du inte göra det igen.

Dina uppgifter sparas för administration och kommunikation kring halvårsträffen.
Dessa sparas i ett år sedan gallras de.

Har du några frågor skicka dem till platina.anvandarforening@gmail.com

 

Programmet

09.00 Användarföreningens styrelse informerar
09.10 Formpipe presenterar nyheter kring Platina
09.30 Agio system och kompetens AB berättar om kundanpassningar hos Länsstyrelsen Formpipes teknikspår
10.15 Arbetsgrupp avtalshantering
10.30 Paus
10.45 Presentation av röstningsresultatet för ändringsförslagen
11.15 Våga fråga

Ställ dina frågor till en panel av Formpipes experter
Frågorna skickas in i förväg senast den 10/3 till platina.anvandarforening@gmail.com

12.00 Avslut

 

Välkommen!
Styrelsen Användarföreningen för Platina